P. Pınar GİRİTLİOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
InstagramLinkedin

Hakkımda

1968 İstanbul doğumlu, Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olan Pelin Pınar Giritlioğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi- Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Programında yüksek lisans ve İstanbul Teknik Üniversitesi- Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Şehir Planlama Programında doktora yapmıştır. 2005 yılında yardımcı doçent ve 2010 yılında doçent olmuştur.

İstanbul Üniversitesi’ndeki akademik görevlerinin yanı sıra 1998-2009 yılları arasında TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinde yönetim kurulu üyeliği yapmış, 2000 yılından itibaren, 2. başkanlık ve başkanlık görevleri üstlenmiştir. 2018 yılında yeniden TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve Genel Merkez yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir ve halen Şube 2. Başkanı olarak görev yapmaktadır.  2010 – 2014 yılları arasında TMMOB Şehir Plancıları Odası Onur kurulu üyeliğini sürdürmüştür. 2010 yılından bu yana İBB Tarihi Yarımada Alan Başkanlığı’nda, Oda temsilcisi olarak Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kentsel Yenileme adlı iki baskı yapmış bir kitabı ve İçtihatlı İmar Mevzuatı adlı ortak editörlük yaptığı bir kitabı, yayına hazırladığı 12 ayrı kitap ve bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda  ulusal ve uluslararası makaleleri bulunmaktadır.

“Kentsel dönüşüm”, “kentsel yenileme”, “imar hukuku” ve “kentsel suç” konularında teorik ve uygulamalı çalışmalarını sürdürmektedir.

İletişim

pinargiritlioglu@marmader.org
İstanbul, TÜRKİYE