Güney Marmara Adaları
Coğrafi Konumu

Ülkemizin kuzeybatısında bulunan Marmara Bölgesi içinde ve hemen hemen ortasında yer alan Marmara Denizi’nin güneybatı kesimindeki Marmara Adaları; Kapıdağ Yarımadası ile Şarköy arasında dört büyük (Marmara, Paşalimanı, Avşa, Ekinlik) ve birkaç küçük (Koyun, Hayırsız, Yer, Tavşan, Mamali) adadan meydana gelmiştir.

İdari bakımdan Balıkesir iline bağlı ilçe konumundaki bu adalar, coğrafi yönden Güney Marmara Bölümünün Karesi Yöresi içinde bulunurlar. Adalar topluluğu İstanbul’a yaklaşık 65 (64.840) mil mesafededirler. Adalar içinde en büyük ve yükseği Marmara Adası olup, yüzölçümü 117 kmdir. İkinci büyüklükteki ada Paşalimanı olup, bunun da yüzölçümü 21.37 kmdir. Diğer adalardan Avşa 20.62km2, Ekinlik 2.47 km2Koyun 1.71 km2 dir. 11.500 km2 alan kaplayan Marmara Denizi’ndeki bu adaların toplam olarak yüzölçümü ise 178.35 kmolup, yapı ve yer biçimleri bakımından Kapıdağ Yarımadası’nın bir devamı görünümündedirler ve deniz yüzeyinin dördüncü zaman sonlarındaki yükselmesi sonucunda karadan ayrılmışlardır.

Özellikle küçük adalar içinde yer alan Hayırsız, Fener, Tavşan, Yer ve Mamali adaları ise oldukça dik, kayalık, kısmen de toprak örtüsü ve su kaynaklarından yoksun olduklarından bunlar üzerinde herhangi bir yerleşme mevcut değildir.

Prof. Dr. Necdet Tunçdilek’in Marmara Adaları adlı eserinden yararlanılmıştır.

Derleyen: H. Can YÜCEL