BASINA VE KAMUOYUNA DUYURU

Marmara Adası Yangını Üzerine

12.08.2019 tarihinde Marmara Adası, tarihinin en ciddi yangınını yaşamıştır. İlk tespitlere göre, 80 hektar alan kül olmuş, çok sayıda hayvan telef olmuştur. Böcekler, dağ hayvanları ve endemik bitki türlerindeki hasar bilinmemektedir. Marmara Adası dağlık, ancak orman varlığı açısından fazlaca zengin olmayan bir yapıya sahiptir. Doğal bitki örtüsü içinde ağırlıklı olarak zeytin ve çınar ağaçları, makilik alanlar, üzüm bağları önemli bir yere sahiptir. Dağlık bölgelerde fıstık çamları bulunmaktadır. Ada zengin endemik bitkiler ve hayvan topluluklarını barındırmaktadır.

Yaşanılan yangın göstermiştir ki, Türkiye’nin çoğu kentinde olduğu gibi, adamızın da afetlere karşı bir acil durum senaryosu yoktur. Risk ve kriz yönetim planları bulunmamaktadır. Yangının kuvvetlendiği akşamüstü saatlerinde ada merkezi kaotik bir yapıya bürünmüş, yaya ve araç trafiği birbirine karışmıştır. Yangın bölgesinde yangını yönetecek ve olayları kontrol altına almayı sağlayacak yerel ve merkezi yetkililerin bulunmaması sebebiyle halk kendi çabalarıyla başının çaresine bakmak zorunda kalmıştır. Yetkililer ve medya kuruluşlarınca yangının kontrol altına alındığına yönelik yapılan ve güven temin eden erken açıklamalar, halkı rahat davranmaya sevk etmiş, öğleden sonra giderek kontrolden çıkan yangın, büyük paniğe yol açmıştır. Emniyet güçlerinin halktaki panik ortamını kontrol altına alacak bir eylem yürütmemesi,  merkezi yetkililerinin olay yerine intikal etmemesi, ekipman eksiklikleri ve teknik yetersizlikler, az sayıda helikopterin geç müdahalesi, itfaiye ekipmanının ve araç sayısının yetersizliği, şiddetli poyraz fırtınasının da etkisiyle yangını afete dönüştürmüştür.

Bir bütün olarak ele alındığında, Marmara Adaları, yangın ve diğer afetlere karşı, birçok yerleşmeye göre daha savunmasız, acil durumda erişimi güç konumda yer almaktadır. Bu özellikleri, adaların, afet durumunda öncelikle kendini savunabilen bir stratejiye sahip olmalarını zorunlu kılmaktadır.

14 Ağustos 2019 tarihinde Marmara Adaları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin çatısı ve çağrısı altında bir araya gelen ve durumun öneminin farkında olan Marmara adası halkı olarak bizler,  Marmara Adalarının afetlere karşı hazırlıklı olması, kriz ve afet sonrası eylem planlarını oluşturulması, adaların güvenli kentlere dönüştürülmesi amacıyla ivedilikle bir Marmara Adaları Modeli’nin oluşturulması, Marmara Sivil Arama Kurtarma Birliği’nin kurulması konusunda ilk adımları atmış bulunmaktayız. Adamızı ve tüm Marmara adalarını afetlerden koruma mücadelemizi azimle, kararlılıkla, inançla, siyaset üstü bir zeminde ve sivil bir hareket kurgusu altında geliştirerek, büyüterek sürdüreceğiz.  

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.                                

19 Ağustos 2019